Stock Market Graph
Analysing the Data
Display of Stock Market Quotes

Welcome! Welkom!

  • Our website targets foreign investors (English), as well as Belgian/Dutch investors.

 

Onze website focust op buitenlandse investeerders (Engels) en Belgische/Nederlandse beleggers. 

  • Our investment methodology relies heavily on fundamental analysis and focus on the best-in-breed investments. Know what you're paying for in a market bubble environment. We present our long-term investment ideas to our community in the form of reports and videos. 

Onze beleggingsmethodiek valt sterk terug op fundamentele analyse en een duidelijke focus op een selecte groep van lange termijn parels. Onder deze marktomstandigheden is het gevaarlijk te veel te betalen voor kwaliteit. We delen onze investment theses met abonnees via rapporten (PDF-documenten) en video's (in onze wekelijkse webinars). 

  • Our list of elite conservative equities is the foundation for a well-diversified buy and hold portfolio. It has proven itself capable of not only outperforming the broader market, but also reducing the drawdowns considerably. 

Onze lijst van conservatieve lange termijn compounders is een goede basis voor een lange termijn aandelenportefeuille. De spreiding op basis van correlatie leidt tot betere risicodiversificatie, met minder correcties tot gevolg.

  • Following the rules of high-quality investing, we focus on a select group of stocks that have a proven long-term track record, high Return On Capital Employed (ROCE), strong balance sheet, visibility... With defensive and more aggressive option strategies, each individual is capable of improving the odds of long-term success.

We volgen de regels van high-quality beleggen, met een sterke focus op een selecte groep van gekendere, kwaliteitsvolle ondernemingen (solide track record en rendement op geïnvesteerd kapitaal, robuuste financiële structuur, voldoende visibiliteit...). Bovendien kan het rendement via defensieve en agressievere optiestrategieën verder worden verhoogd, waarbij gesteld moet worden dat bepaalde situaties het niet altijd mogelijk maken deze te implementeren. 

 

  • The current market environment is full of long-term risks if one does not pay attention to valuation. We therefore focus on hidden European gems which trade at very attractive multiples as they don't get much attention from institutional investors. Our in-depth financial research separates the wheat from the chaff. If you don't want to miss out on relevant information, you can simply subscribe to the mailing list which can be found at the bottom of this page. 

De huidige marktomstandigheden creëren lange termijnrisico's als men geen aandacht besteedt aan waardering. Daarom is het noodzakelijk om - zolang er kansen zich voordoen - te investeren in high-quality small caps, en dan met name in Europa. Degelijke lange termijngroeiers met een stevige familiale verankering, insider ownership... die weinig aandacht genieten van institutionele beleggers. Die zijn immers te groot om te handelen in dit type bedrijven. Onze diepgaande financiële analyse, modelleringen en contacten met het management geven ons een lange termijnvoordeel. We denken na over waarderingen als rasechte investeerders. Kiest u voor 9% startrendement met 5% groei of een startrendement van 2% met een startgroeivoet van 20% die uiteindelijk toch begint af te kalven?    

Become a premium member and get access to our Conviction-Buy list

Bar Chart

1-month plan

Get access to our premium reports and webinars

€50

Bar Chart

1-year plan

Get access to our premium reports and webinars

€500

Bar Chart

6-month plan

Get access to our premium reports and webinars

€275

Option Generator

©2021 by Option Generator - All rights reserved