Stock Market Graph
Analysing the Data
Display of Stock Market Quotes

Welkom!

Onze beleggingsmethodiek valt sterk terug op fundamentele analyse en een duidelijke focus op een selecte groep van lange termijn parels. Onder deze marktomstandigheden is het gevaarlijk te veel te betalen voor kwaliteit. We delen onze investment theses met abonnees via rapporten (PDF-documenten) en video's (in onze wekelijkse webinars). Daarnaast zijn we grote voorstander van optiestrategieën om de risico-rendementsverhouding gevoelig te optimaliseren.

Schermafbeelding 2021-06-29 om 08.03.11.
Schermafbeelding 2021-06-29 om 08.03.46.
Schermafbeelding 2021-06-29 om 08.02.58.

Onze visie op de financiële markten & ons antwoord op deze bizarre tijden

​Onze lijst van conservatieve lange termijn compounders is een goede basis voor een lange termijn aandelenportefeuille. De spreiding op basis van correlatie leidt tot betere risicodiversificatie, met minder correcties tot gevolg.

 

​We volgen de regels van high-quality beleggen, met een sterke focus op een selecte groep van gekendere, kwaliteitsvolle ondernemingen (solide track record en rendement op geïnvesteerd kapitaal, robuuste financiële structuur, voldoende visibiliteit...). Bovendien kan het rendement via defensieve en agressievere optiestrategieën verder worden verhoogd, waarbij gesteld moet worden dat bepaalde situaties het niet altijd mogelijk maken deze te implementeren. 

 

De huidige marktomstandigheden creëren lange termijnrisico's als men geen aandacht besteedt aan waardering. Daarom is het noodzakelijk om - zolang er kansen zich voordoen - te investeren in high-quality small caps, en dan met name in Europa. Degelijke lange termijngroeiers met een stevige familiale verankering, insider ownership... die weinig aandacht genieten van institutionele beleggers. Die zijn immers te groot om te handelen in dit type bedrijven.

 

Onze diepgaande financiële analyse, modelleringen en contacten met het management geven ons een lange termijnvoordeel. We denken na over waarderingen als rasechte investeerders. Kiest u voor 9% startrendement met 5% groei of een startrendement van 2% met een startgroeivoet van 20% die uiteindelijk toch begint af te kalven?    

Word een premium member en start vandaag met verstandig investeren!

Bar Chart

1-maand plan

Krijg toegang tot onze video's, webinars en rapporten!

€50

Bar Chart

1-jaar plan

Krijg toegang tot onze video's, webinars en rapporten!

€500

Bar Chart

6-maand plan

Krijg toegang tot onze video's, webinars en rapporten!

€275