Glass Buildings

Waar onze methodiek om draait...

Onze beleggingsmethodiek is tweeledig, maar start steeds met het beheersen van neerwaartse risico's alvorens na te denken over de mogelijke upside. Dit doen we aan de hand van een zorgvuldig gekozen lange termijn aandelenselectie en het implementeren van optiestrategieën in geval de eerste categorie zwakker zou presteren dan initieel verwacht. In tijden van extreem hoge waarderingen in bepaalde uithoeken van de aandelenmarkt zijn optiestrategieën cruciaal om tal van indirecte risico's af te dekken, zij het dat hun impact soms pas na meerdere kwartalen zichtbaar wordt. Een passieve optiestrategie zoals portfolio overwriting is uiterst geschikt om een permanente inkomstenstroom te genereren op aandelen die al lang in uw portefeuille zitten of op aandelen waar het opwaarts potentieel kleiner is geworden. Of in het algemeen: als de beurs volatiel is en optiepremies zeer hoog zijn. Dat is nu zeker het geval.

 

We zijn grote believers in focus en het delen van kennis via uitgebreide rapporten en video's/webinars.

AANDELENSELECTIE

Bovengemiddeld Rendement op Geïnvesteerd Kapitaal + Mooie Groei in de Vrije Kasstroom/Aandeel + Aantrekkelijke Waardering = Lange Termijn Succes 

Goede bedrijven genereren mooie rendementen op geïnvesteerd vermogen en creëren daardoor lange termijn aandeelhouderswaarde. Kwaliteit is voor ons belangrijker dan waardering, maar ze kunnen niet van mekaar losgekoppeld worden. Hoe extremer de waardering, hoe groter de kans op permanent kapitaalverlies/grote opportuniteitskost & hoe meer volatiliteit. 

​Het rendement op geïnvesteerd vermogen meet de efficiëntie van een onderneming om met een bepaalde hoeveelheid netto-actief vrije kasstroom te genereren. Het herinvesteren van die winsten in de vorm van extra capaciteit maakt het voor veel beleggers lastig om te in te schatten wat het echte cash-genererend vermogen is.

 

We zijn dus op zoek naar bedrijven die bovengemiddelde rendementen uit hun bedrijfsactiviteiten halen en bovendien een sterke capital allocation hebben om hun cashflow tegen aantrekkelijke voorwaarden te herinvesteren (door het opkopen van concurrenten, aandeleninkoopprogramma's die steek houden). De combinatie van die twee parameters krijgt een hoger gewicht dan het becijferen van een faire waarde via de Discounted Cash Flow methode. 

 

​Als een aandeel onze berekende faire waarde overstijgt (door het toekennen van een hogere multiple; de vrije kasstroom groei is met andere woorden lager dan de koersstijging), dan kunnen we de positie terugbrengen naar gepastere gewichten. Het heeft weinig zin om te beleggen tegen een te lage risicopremie. 

Schermafbeelding 2021-02-17 om 10.35.49

OPTIESTRATEGIEËN

Optiestrategieën om het rendement te optimaliseren in zijwaartse markten

Optiestrategieën ​laten ons toe lange termijn risico's te verlagen en de kans op rendement aldus te verhogen. We zijn er van overtuigd dat een mix van kwaliteitsbedrijven met low-volatility kenmerken en positieve tijdswaarde uit opties de lange termijn kansen op succes significant verhoogt. Sterker nog, we hebben er een >30 blz. tellende research client white paper over geschreven die terugvalt op >21 jaar data-analyse. Daaruit kan worden afgeleid hoe de performance zich verhoudt in zijwaartse, neerwaartse en bovengemiddeld volatiele markten.

 

Een van de meest interessante conclusies was de volgende: bij een VIX van gemiddeld >25% is de outperformance van conservatieve quality-aandelen incl. opties meer dan 9% per jaar t.o.v. het kopen en vasthouden van diezelfde aandelen. Het verschil in het driejaar-rendement tussen de index en de optiestrategie op kwaliteitsvolle low-risk aandelen bedroeg ca. 60%...

 

Dat betekent evenwel niet dat elke maand, elk kwartaal, elk halfjaar of elk jaar een positief rendement zal worden gegenereerd. Het gaat om de lange termijn invulling die de kansen op succes verhoogt. Zo kan het effect van positieve optiepremies pas na meerdere kwartalen duidelijk worden in het totale portefeuille-rendement en heeft de strategie een hoge tracking error.

 

Uiteraard zijn verleden resultaten geen garantie voor de toekomst, maar de resultaten zijn wel statistisch significant waarbij moet gezegd worden dat marktgedrag zich heel vaak herhaalt. Beleggers zitten structureel onderwogen in stabiele, voorspelbare ondernemingen vanwege een gebrek aan spanning en korte termijn upside. Daardoor zijn hun groeiverwachtingen te weinig verdisconteerd in de lange termijn faire waarde en bovendien: de optiemarkt maakt weinig onderscheid tussen de volatielere brede index en deze low-risk aandelen. Anders gesteld, opties prijzen te veel beweeglijkheid in voor conservatieve aandelen vanwege een agnostische visie op diezelfde anomalie. Namelijk dat minder risicovolle aandelen meer rendement opleveren door in een smaller dan voorziene bandbreedte (vooral aan de onderkant) te bewegen.