Glass Buildings

Waar onze methodiek om draait...

Onze beleggingsmethodiek is tweeledig, maar start steeds met het beheersen van neerwaartse risico's alvorens na te denken over de mogelijke upside. Dit doen we aan de hand van een zorgvuldig gekozen lange termijn aandelenselectie en het implementeren van optiestrategieën in geval de eerste categorie zwakker zou presteren dan initieel verwacht. In tijden van extreem hoge waarderingen in bepaalde uithoeken van de aandelenmarkt zijn optiestrategieën cruciaal om tal van indirecte risico's af te dekken.

 

We zijn grote believers in focus, het delen van kennis via uitgebreide rapporten en video's/webinars.

AANDELENSELECTIE

Bovengemiddeld Rendement op Geïnvesteerd Kapitaal + Mooie Groei in de Vrije Kasstroom/Aandeel + Aantrekkelijke Waardering = Lange Termijn Succes 

Goede bedrijven genereren mooie rendementen op geïnvesteerd vermogen en creëren daardoor lange termijn aandeelhouderswaarde. Kwaliteit is voor ons belangrijker dan waardering, maar ze kunnen niet van mekaar losgekoppeld worden. Hoe extremer de waardering, hoe groter de kans op permanent kapitaalverlies/grote opportuniteitskost & hoe meer volatiliteit. 

​Het rendement op geïnvesteerd vermogen meet de efficiëntie van een onderneming om met een bepaalde hoeveelheid netto-actief vrije kasstroom te genereren. Het herinvesteren van die winsten in de vorm van extra capaciteit maakt het voor veel beleggers lastig om te in te schatten wat het echte cash-genererend vermogen is.

 

We zijn dus op zoek naar bedrijven die bovengemiddelde rendementen uit hun bedrijfsactiviteiten halen en bovendien een sterke capital allocation hebben om hun cashflow tegen aantrekkelijke voorwaarden te herinvesteren (door het opkopen van concurrenten, aandeleninkoopprogramma's die steek houden). De combinatie van die twee parameters krijgt een hoger gewicht dan het becijferen van een faire waarde via de Discounted Cash Flow methode. 

 

​Als een aandeel onze berekende faire waarde overstijgt (door het toekennen van een hogere multiple; de vrije kasstroom groei is met andere woorden lager dan de koersstijging), dan kunnen we beslissen om ons belang helemaal te verkopen. Het heeft weinig zin om te beleggen tegen een te lage risicopremie. U kan een artikel lezen over dit onderwerp op ons LinkedIn-profiel.

Schermafbeelding 2021-02-17 om 10.35.49

OPTIESTRATEGIEËN

Optiestrategieën ter afdekking van risico's en optimaliseren rendement bij zijwaartse markten

Optiestrategieën ​laten ons toe risico's af te dekken en de kans op rendement aldus te verhogen. De COVID-19 crisis en massale geldcreatie kregen velen aan het speculeren/beleggen, waardoor weinigen zich de vraag stellen: wat als ik ongelijk krijg? Hoe kan ik schokken opvangen en tegelijkertijd geld verdienen als er niks gebeurt of het een beetje stijgt? 

Schermafbeelding 2021-04-13 om 2.31.43 P

Permanente afdekking van de risico's voor de grote vermogens: loop niet naakt rond op de aandelenmarkt!

Beleggen is ons vak. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat, het is onze passie. Vanzelfsprekend stoppen wij veel tijd en energie in onze beleggingsstrategieën en onze posities. Dit doen wij met plezier en zorgvuldigheid. Daarom zijn wij overtuigd dat we met onze kennis en expertise andere beleggers verder kunnen helpen. 

Het aanbod aan informatie op internet is groot. Van ‘gouden tip’ tot online seminar en van handige app tot talloze teksten van experts. Het is een uitdaging om overzicht te houden. Dit leidt ertoe dat beleggers moeite hebben met het vormen van een eigen aanpak. Wat ons betreft is een eigen aanpak essentieel voor succes! Een aanpak die gebaseerd is op ratio en niet de kudde volgt wanneer extremen zich voordoen.

Een ander voordeel van onze aanpak is het feit dat het risico vrij nauwkeurig vooraf kan worden bepaald. Daarnaast bieden de strategieën ook de mogelijkheid om te profiteren van een zijwaartse of dalende markt. Afhankelijk van de visie van de belegger kan de gewenste strategie worden ingenomen. Het risico kan vooraf vrij nauwkeurig worden bepaald. Dit geeft duidelijkheid en rust.